За топли и студени напитки

Картонени Чаши

МЕТАЛНИ КУТИИ / ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ / МАШИНИ / КОНСУМАТИВИ ЗА МАНДРИ

Материал: Хартия

 

Височина на продукта [мм]: 61

 

Диаметър на горната част [мм]: 62

 

Диаметър на долната част [мм]: 45

 

Обем [мл]: 100

4 oz КАРТОНЕНА ЧАША

6.5 oz VENDING ЧАШA

КАТЕГОРИЯ: КАРТОНЕНИ ЧАШИ

 

Материал: Хартия

 

Височина на продукта [мм]: 80

 

Диаметър на горната част [мм]: 69

 

Диаметър на долната част [мм]: 49

 

Обем [мл]: 160

7.5 oz

VENDING ЧАШA

КАТЕГОРИЯ: КАРТОНЕНИ ЧАШИ

 

Материал: Хартия

 

Височина на продукта [мм]: 91

 

Диаметър на горната част [мм]: 69

 

Диаметър на долната част [мм]: 45

 

Обем [мл]: 180

7 oz КАРТОНЕНА ЧАША

КАТЕГОРИЯ: КАРТОНЕНИ ЧАШИ

 

Материал: Хартия

 

Височина на продукта [мм]: 77

 

Диаметър на горната част [мм]: 72

 

Диаметър на долната част [мм]: 52

 

Обем [мл]: 180

8 oz КАРТОНЕНА ЧАША

КАТЕГОРИЯ: КАРТОНЕНИ ЧАШИ

 

Материал: Хартия

 

Височина на продукта [мм]: 86

 

Диаметър на горната част [мм]: 80

 

Диаметър на долната част [мм]: 57

 

Обем [мл]: 200

9 oz КАРТОНЕНА ЧАША

КАТЕГОРИЯ: КАРТОНЕНИ ЧАШИ

 

Материал: Хартия

 

Височина на продукта [мм]: 95

 

Диаметър на горната част [мм]: 80

 

Диаметър на долната част [мм]: 51

 

Обем [мл]: 220

12 oz КАРТОНЕНА ЧАША

КАТЕГОРИЯ: КАРТОНЕНИ ЧАШИ

 

Материал: Хартия

 

Височина на продукта [мм]: 117

 

Диаметър на горната част [мм]: 80

 

Диаметър на долната част [мм]: 51

 

Обем [мл]: 250

14 oz КАРТОНЕНА ЧАША

КАТЕГОРИЯ: КАРТОНЕНИ ЧАШИ

 

Материал: Хартия

 

Височина на продукта [мм]: 114

 

Диаметър на горната част  [мм]: 90

 

Диаметър на долната част [мм]: 63

 

Обем [мл]: 350

16 oz КАРТОНЕНА ЧАША

КАТЕГОРИЯ: КАРТОНЕНИ ЧАШИ

 

Материал: Хартия

 

Височина на продукта [мм]: 133

 

Диаметър на горната част  [мм]: 90

 

Диаметър на долната част [мм]: 63

 

Обем [мл]: 400